Nyheter

 1. Den nye målestasjonen på Alvin ble offisielt åpnet av Fredrikstadordfører Jon-Ivar Nygård, fylkesordfører Ole Haabeth, Sarpsborgordfører Sindre Martinsen-Evje, Mona L. Marthinussen fra Norges astma- og allergiforbund og Arne Bjørklund fra Statens vegvesen

  Ny målestasjon for luftkvalitet i Sarpsborg

  En ny målestasjon skal nå måle luftkvaliteten ved en av de mest trafikkerte stedene i Sarpsborg, på Alvimhaugen.

 2. Endelig er kunstisbanen klar

  Fredag 20. november åpnet kunstisbanen ved Sarpsborg stadion for alle som vil gå på skøyter.

 3. Fakturering for barnehage og SFO januar 2016

  Barnehage- og SFO-fakturaer for januar er sendt ut med de prisendringer som er foreslått i kommunebudsjettet for 2016.

 4. Mørke gatelys på Opsund, Glengsgata og Alvim

  I disse dager er det mørke gatelys noen steder i Sarpsborg. Nettpartner jobber med å reparere feilene.

 5. Mener du noe om vei, vann og avløp?

  Nå legges kommunedelplan vei, vann og avløp ut på høring. Frist for å komme med innspill er 11. januar 2016.

Kalender