Skolerute

Skolerute for 2014 - 2017 finner du på denne siden

Lytt til tekst

Last ned skolerute 2014 - 2017 som pdf

Merk - oversikten her er utgangspunktet fra fylkeskommunen.
Skolene legger planleggingsdagene sine noe ulikt, så det er viktig å sjekke
skolens egen skolerute i forhold til disse dagene


Skolerute for 2015/2016

Måned Fri- og skoledager
August Planleggingsdag 13. august og 14. august 
Første skoledag for elevene mandag 17. august
September Skole alle hverdager.
Oktober Høstferie uke 40,
f.o.m. mandag 28. september t.o.m. fredag 2. oktober
November Planleggingsdag  onsdag 11. november
Desember Siste skoledag tirsdag 22. desember
Januar

Planleggingsdag mandag 4. januar
Første skoledag for elevene tirsdag 5. januar

Februar Vinterferie uke 8,
f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar
Mars

Påskeferie uke 12
f.o.m. mandag 21. mars t.o.m. mandag 28. mars

April Skole alle hverdager
Mai

Arbeidernes dag 1. mai 
Kristi Himmelfartsdag torsdag 5. mai
Planleggingsdag fredag 6. mai
Andre pinsedag 16. mai
Grunnlovsdag 17. mai

Juni Siste skoledag før sommerferien fredag 17. juni