Varteig barne- og ungdomsskole

Varteig barne- og ungdomsskole


Varteig barne- og ungdomsskole ligger i landlige omgivelser 12.5 km fra Sarpsborg sentrum på vei mot Rakkestad. Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole med skolefritidsordning.

Skolens kontor er åpent mellom kl. 07.30 og kl. 15.30

Berith Bergersen


Enhetsleder / rektor
Berith Bergersen
Tlf. 69 11 66 71 / 400 39 567Teamledere:
Anne B Halvorsen  Tlf. 69 11 66 74 - trinn 1-7

Geir Sæhle Tlf. 69 11 66 73 / 400 34 707 - trinn 8-10

Torill Wold Tlf. 69 11 66 80 / 400 37 680 - SFO og skolens administrasjon

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss