Sandbakken barne- og ungdomsskole

Sandbakken barne- og ungdomsskole

Sandbakken barne- og ungdomsskole ligger ved Skjebergveien i tidligere Skjeberg kommune. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til friidretts- og fotballanlegg. Dette er den største skolen i Sarpsborg med over 600 elever.

Skolens nettside

  • Skolens kontor har åpningstid fra kl. 08.00 - 15.00.
  • Skolefritidsordningen åpner 07.15 og stenger 16.30.

Sten Tore SvennesEnhetsleder/rektor
Sten Tore Svennes 
Tlf. 69 11 62 75 / 952 97 474

 

Teamledere:
Administrasjon: Anna Malmberg tlf. 69 11 62 76 / 411 92 679
1-4. trinn og SFO: Veronica Kasbo tlf. 69 11 62 83 / 911 19 697
5.-8. trinn: Kathrine Borgli Jensen tlf. 69 11 62 79 / 979 75 722
9.-10. trinn: Pål Backstrøm tlf. 69 11 62 78 / 416 67 973

Helsesøstre:
Barnetrinnet: Ann-Christin Pettersen. Tlf. 982 56 335
Tilgjengelig tirsdag og fredag  fra 08.00-15.00.
Ungdomstrinnet: Reidun Fogelqvist  tlf. 69 11 62 90 / 982 56 341
Tilgjengelig mandag og onsdag kl. 08.00-15.00, og torsdag fra kun 08.00-11.00.

Spesialpedagogisk veiledning:
Britt Hovelsen, tlf. 69 11 62 84.

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss