Sandbakken barne- og ungdomsskole

Sandbakken barne- og ungdomsskole

Sandbakken barne- og ungdomsskole ligger ved Skjebergveien i tidligere Skjeberg kommune. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til friidretts- og fotballanlegg. Dette er den største skolen i Sarpsborg med over 600 elever.

Skolens nettside

  • Skolens kontor har åpningstid fra kl. 08.00 - 15.00.
  • Skolefritidsordningen åpner 07.00 og stenger 16.30.

Enhetsleder/rektor (konstituert)
Pål Backstrøm
Tlf. 69 11 62 78 / 416 67 973.

Teamledere:
Administrasjon: Anna Malmberg tlf. 69 11 62 76 / 411 92 679.
1-4. trinn og SFO: Laila Kirsti Rosnes tlf. 69 10 62 83 / 950 85 986.
5.-9. trinn: Kathrine Borgli Jensen tlf. 69 11 62 79 / 979 75 722.
10. trinn: Pål Backstrøm tlf. 69 11 62 78 / 416 67 973.

Helsesøstre:
Barnetrinnet: Nanette Bache tlf. 415 30 206.
Tilgjengelig tirsdag og fredag  fra 08.00-15.00.
Ungdomstrinnet: Reidun Fogelqvist  tlf. 69 11 62 90 / 982 56 341.
Tilgjengelig mandag og onsdag kl. 08.00-15.00, og torsdag fra kun 08.00-11.00.

Spesialpedagogisk veiledning:
Britt Hovelsen, tlf. 69 11 62 84.

Karriererådgiver:
Kari Farsund Huth, tlf. 91789406.

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss