Sandbakken barne- og ungdomsskole

Sandbakken barne- og ungdomsskole

Sandbakken barne- og ungdomsskole ligger ved Skjebergveien i tidligere Skjeberg kommune. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til friidretts- og fotballanlegg. Dette er den største skolen i Sarpsborg med over 600 elever.

Skolens kontor har åpningstid fra kl. 08.00 - 15.00.
Skolefritidsordningen åpner 07.00 og stenger 16.30. 

Skolens nettside

Pål Backstrøm
Enhetsleder / rektor
Pål Backstrøm
Tlf. 69 11 62 78 / 416 67 973.

Teamledere:
SFO: Anna Malmberg tlf. 69 11 62 76 / 411 92 679.
1-6. trinn: Laila Kirsti Rosnes tlf. 69 11 62 83 / 950 85 986.
7.-10. trinn: Kathrine Borgli Jensen tlf. 69 11 62 79 / 979 75 722.

Helsesøster:
Nanette Bache tlf. 415 30 206.

Spesialpedagogisk veiledning:
Britt Hovelsen, tlf. 69 11 62 84.

Karriererådgiver:
Kari Farsund Huth, tlf. 91789406.

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss