Lande barneskole

Lande barneskole


Lande barneskole ligger ved et boområde, med gode muligheter for å benytte blant annet Sarpsborg stadion med kunstisbane og Tunevannet.

Skolens nettside

Hanne Lorentzen

Enhetsleder / rektor
Hanne Lorentzen  
Tlf. 959 98 158

 

Teamledere

Anette Chr. Ludvigsen Tlf. 970 73 796

Tom Richard Berg Tlf. 415 26 194

SFO Frode Faye Haraldstad Tlf. 69 10 89 60

Helsesøster Ann-Christin Pettersen

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss