Lande barneskole

Lande barneskole


Lande barneskole ligger ved et boområde, med gode muligheter for å benytte blant annet Sarpsborg stadion med kunstisbane og Tunevannet.

Skolens nettside

Hanne Lorentzen


Enhetsleder/rektor
Hanne Lorentzen (Permisjon)

Stedfortredende enhetsleder:
Tom Richard Berg Tlf: 415 26 194

 
Teamledere
Anette Chr. Ludvigsen Tlf. 970 73 796

Anne Gro Kalnes Bjerkeli Tlf. 918 13 303

SFO Frode Faye Haraldstad Tlf. 69 10 89 60

Helsesøster Tove Nedregotten Tlf. 995 36 284

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss