Lande barneskole

Lande barneskole


Lande barneskole ligger ved et boområde, med gode muligheter for å benytte blant annet Sarpsborg stadion med kunstisbane og Tunevannet.

Skolens nettside

Enhetsleder / rekor
Tom Richard Berg
Tlf. 415 26 194 / 69 10 89 50

Teamledere:
Anette Chr. Ludvigsen Tlf. 970 73 796

Line Malmer Martinsen Tlf: 93 09 33 43 

SFO Frode Faye Haraldstad Tlf. 69 10 89 60

Helsesøster Ann-Christin Pettersen

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss