Kurland barneskole

Kurland barneskole

Kurland barneskole er en sentrumsnær barneskole, med nærhet til fotballanlegg og Sarpsborgmarka. Skolen er også en forsterket skole med en egen avdeling spesielt tilrettelagt for elever med store og sammensatte funksjonshemninger.

Skolens nettside

Kontortid: kl. 08.00-15.30

SFO har åpningstid fra kl. 7.00-16.30 når det er skole, og fra kl. 7.00-16.30 i skolens ferie- og fridager. SFO er stengt i juli måned.

Enhetsleder / rektor
Jan Anders Hop 
Tlf. 454 26 046 / 69 10 86 50

Teamledere:
Anne-Christin Johansen Tlf. 69 10 87 08 / 415 40 554

Henrik Eilertsen Tlf. 69 10 86 54 / 957 79 367

Elisabeth Huth (SFO) Tlf. 415 30 216 / 982 43 680

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss