Jelsnes barneskole

Jelsnes barneskole

Jelsnes barneskole ligger i et naturskjønt landskap rundt 15 kilometer fra Sarpsborg sentrum.

Enheten har også ansvaret for Ullerøy leirskole med vikingbåten Visund. Ullerøy leirskole har en ideell beliggenhet mellom fortidsminner, krigshistorie og herlig natur i strandbeltet i Skjebergkilen.

Enhetsleder / rektor
Ann Kristin Jacobsen
Tlf. 69 10 89 20 / 900 22 987

Teamleder Jelsnes SFO: Mona Tysil

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss,
Leirskole