Hornnes og Ullerøy barneskoler

Hornnes barneskole

Hornnes barneskole

Hornnes barneskole ligger ved Skjeberg stasjonsby, ved det tidligere kommunesenteret i Skjeberg. Ullerøy skole er en grendeskole for barn fra første til fjerde årstrinn, som kommer til Hornnes fra femte trinn. Felles for skolene er nærhet til både skog og sjø.

Enhetsleder / rekor
Tom Richard Berg
Tlf. 415 26 194 / 69 12 37 91

Teamledere:
1. - 4. trinn: Reidun Mellby Hauge Tlf. 69 12 37 92

5. - 7. trinn: Allan Thinggaard  Tlf. 69 12 37 90 / 922 45 366

SFO: Geir Oliver Olsen Tlf. 970 51 399 

Ullerøy skole

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss