Hornnes og Ullerøy barneskoler

Hornnes barneskole

Hornnes barneskole

Hornnes barneskole ligger ved Skjeberg stasjonsby, ved det tidligere kommunesenteret i Skjeberg. Ullerøy skole er en grendeskole for barn fra første til fjerde årstrinn, som kommer til Hornnes fra femte trinn. Felles for skolene er nærhet til både skog og sjø.

Konstituert enhetsleder / rekor
Reidun Mellby Hauge
Tlf. 69 12 37 92 / 916 30 371

Teamledere:
1. - 4. trinn: Reidun Mellby Hauge Tlf. 69 12 37 92 / 916 30 371

5. - 7. trinn: Allan Thinggaard  Tlf. 69 12 37 90 / 922 45 366

SFO: Geir Oliver Olsen Tlf. 970 51 399 

Ullerøy skole

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss