Hornnes og Ullerøy barneskoler

Hornnes barneskole

Hornnes barneskole

Hornnes barneskole ligger ved Skjeberg stasjonsby, ved det tidligere kommunesenteret i Skjeberg. Ullerøy skole er en grendeskole for barn fra første til fjerde årstrinn, som kommer til Hornnes fra femte trinn. Felles for skolene er nærhet til både skog og sjø.

Reidun Westgaard
Enhetsleder / rekor
Reidun Westgaard
Tlf. 69 12 37 91

Teamledere:
1. - 4. trinn: Reidun Mellby Hauge Tlf. 69 12 37 92

5. - 7. trinn: Allan Thinggaard  Tlf. 69 12 37 90 / 922 45 366

SFO: Geir Oliver Olsen Tlf. 970 51 399 

Ullerøy skole

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss