Hannestad barneskole

Hannestad barneskole

Hannestad barneskole ligger fritt og fint mellom bergknauser og furutrær, like over fotballbanen på Yven i Tune - med romslig skoleplass og lett adgang til skog og mark.

Skolens nettside

Lars Henning Finstad

Enhetsleder/rektor
Lars Henning Finstad
Tlf. 901 73 913 / 69 10 89 36


Teamleder Nina Johannessen Tørholen Tlf. 69 10 89 37 / 907 54 877

Teamleder SFO Anne-Hilde Warberg Tlf. 69 10 89 40 / 414 45 565

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss