Hafslund ungdomsskole

Hafslund ungdomsskole

Hafslund ungdomsskole ligger cirka to kilometer sørøst for Sarpsborg sentrum, ved Hafslund hovedgård og Sarpsfossen.

Skolens nettside

Skolen har ca. 380 elever og ca. 60 ansatte. Elevene er fordelt på 7 team: 8ABC - 8DE - 9ABC - 9DE - 10AB - 10CDE - Verdensklassen. I tillegg er enheten studio lokalisert i og knyttet til Hafslund ungdomsskole.

Per Tarvang

Enhetsleder / rektor
Per Tarvang
Tlf. 69 10 85 30 / 414 36 536


Teamleder Ursula Ragnhild Machnik Tlf. 69 10 85 32

Teamleder Øivind Lorentzen Tlf. 69 10 85 33

Tema:
Skolerute,
Skoleskyss