Hafslund og Navestad barneskoler

Hafslund barneskole


Hafslund barneskole ligger 2 kilometer fra Sarpsborg sentrum, like ved Hafslund hovedgård, Hafslundparken og Hafslundskogen. Navestad barneskole ligger nær Navestad IFs fotballanlegg. Dette er en grendeskole med elever fra 1. til 4. trinn, elever som går over til Hafslund barneskole fra 5. trinn.

Til enheten hører også avdeling Maren Juel som ligger i tilknytning til den nye gymnastikksalen. Avdelingen er bygd for å kunne motta 15 elever med store og sammensatte funksjonshemninger.

Paal Olav Lislerud, Hafslund barneskole - portrett

Enhetsleder / rektor
Paal Olav Lislerud
Tlf. 69 10 85 70 / 456 38 343
Teamleder Kirsti Norheim Tlf. 69 10 85 71 / 971 65 336
Teamleder Line Surdal      Tlf. 69 10 85 72 / 922 82 065
Teamleder SFO Bodil Gorola Tlf. 69 10 85 74/75 / 930 22 386

Kontorsekretærer Ragnhild A. Hauge og Trine Heidenberg  Tlf. 69 10 85 60 / 69 10 85 59

Navestad skole

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss