Borgen barneskole

Borgen barneskole.


Borgen barneskole ligger i barnevennlige omgivelser ved Skjeberghallen og Skjeberg administrasjonsbygg, cirka 4 kilometer øst for Sarpsborg sentrum.

Skolens nettside

Enhetsleder / rektor 
Marianne Myhre 
Tlf. 69 10 89 45 / 934 45 147

Teamleder
Stian Hoff Eriksen
Tlf. 918 06 506

Teamleder - SFO
Anne Katrine Lillegraven
Tlf. 952 87 953

Sekretær
Tone Ottesen
Tlf. 69 10 89 45

Helsesøster (tirsdag og fredag)
Tlf. 69 10 89 47

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss