Borgen barneskole

Borgen barneskole.


Borgen barneskole ligger i barnevennlige omgivelser ved Skjeberghallen og Skjeberg administrasjonsbygg, cirka 4 kilometer øst for Sarpsborg sentrum.

Skolens nettside

Enhetsleder / rektor 
Marianne Myhre 
Tlf. 69 10 89 45 / 934 45 147

Teamleder - SFO
Anne Kirsten Ingebretsen
Tlf. 992 05 801

Sekretær
Tone Ottesen
Tlf. 69 10 89 45

Helsesøster (tirsdag og fredag)
Tlf. 69 10 89 47

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss