Alvimhaugen barneskole

Alvimhaugen barneskole.

 

Alvimhaugen barneskole ligger på Alvim. Skolen fra 1984 fikk et nytt bygg i 2001, og ble da utvidet til en skole for alle sju barnetrinn.

Ivar Haugeli

 

Enhetsleder / rektor
Ivar Haugeli
Tlf. 69 11 60 52 / 909 77 810


Teamleder SFO
May Kjønnås 
Tlf. 69 11 60 53/ 415 32 849

Helsesøster
Marianne Finstad
Tlf. 69 11 60 60

Førstesekretær
Marién Rumie 
Tlf. 69 11 60 50

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss