Alvimhaugen barneskole

Alvimhaugen barneskole.

 

Alvimhaugen barneskole ligger på Alvim. Skolen fra 1984 fikk et nytt bygg i 2001, og ble da utvidet til en skole for alle sju barnetrinn.

Enhetsleder / rektor
Knut Raknerud Olsen
Tlf. 69 11 60 50

Teamleder SFO
May Kjønnås 
Tlf. 69 11 60 53/ 415 32 849

Helsesøster
Marianne Finstad
Tlf. 69 11 60 60

Førstesekretær
Marién Rumie 
Tlf. 69 11 60 50

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss